Kompetanseprogrammet Verktøykassen

Som et ledd i arbeidet med å forbedre vår pedagogiske praksis, har barnehagen fra 1.1.13 forpliktet seg til å delta i et 3årig prosjekt i samarbeid og regi av Haugesund kommune.

Dette prosjektet har fått navnet VERKTØYKASSEN og er et kompetansehevingsprogram for barnehager i Haugesund kommune.

 

MÅL:

Barnehagen skal drive primærforebyggende arbeid, og styrke barnehagen sin kompetanse på følgende områder:

- Barn med atferdsvansker

- Tilknytning

- Lek og samspill

- Barnehage/hjem samarbeid

- Observasjon

 

Tiltak:

Bruke gode beskjeder aktivt.

Bruke ros for å styrke selvbildet til barna.

Ha undringssamtaler med foreldrene.

Planleggingsdager der vi jobber med hvert tema.

Implementeringsmøter.

Har implementeringsplan hvor det forventes at nyansatte skal lese seg opp på hva barnehagen jobber med.

Evaluering

Hovedmålet med programmet er at barnehagen skal sitte igjen med praktiske verktøy knyttet opp til temaene som gjennomgås.

Bilder

Filer