Om Grutle Barnehage

Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Grutle barnehage er organisert som et samvirkeforetak. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-2 år, Marihøna har barn mellom 2-4år og Hestehoven er den største avdelingen med barn fra 4-6 år. Vi tilbyr både hele og halve plasser. 

 

Vår visjon er "lek og samspill, trygghet for alle", dette er forankret i verdiene våre:

LEK: Vi har fokus på lekens egenverdi og læring gjennom lek. Personalet legger til rette og er til stede sammen med barna i leken. Her får barna blant annet utvikle vennskap, oppleve glede og mestring og øve seg på å håndtere utfordringer.

SAMSPILL: Gjennom hele barnehagedagen er både barn og voksne i tett samspill med hverandre. Her får barna styrket sin sosiale kompetanse, bygge relasjoner, utvikle selvfølelse, oppleve mestring og tilhørighet, oppleve medvirkning og utvikle empati og en følelse av likeverd.

TRYGGHET: Vi er opptatt av at alle skal synes det er trygt og godt å være her. Vi har et stabilt personale med flere ansatte som har vært her i mange år. Ettersom vi er en oversiktlig og liten barnehage oppleves det at "alle kjenner alle" av både voksne og barn selv om en ikke er på samme avdeling.

 

Barnehagen ligger på Bleikemyr, med naturskjønne omgivelser i umiddelbar nærhet. Ridesenteret ligger like ved barnehagen. Vi samarbeider med Udland omsorgsenter og etter avtale går vi på besøk ved spesielle anledninger, 

Grutle barnehage følger til enhver tid regjeringens fastsatte makspris. Matpenger kommer i tillegg, og er pr. dags dato kr. 300,- pr. barn.

Bilder

Filer