Marihøna

Marihøna er en 2-4 års avdeling. Dette året har vi 4 gutter og 10 jenter på avdelingen. 

Frilek er viktig for oss på Marihøna, og vi vet at dette er bra for å stimulere alle sider ved barnas utvikling. Barna skal selv ha mulighet til å få være med og påvirke sin hverdag og velge sine aktiviteter. 

I hverdagen ønsker vi å bruke god tid slik at barna får styrket sin sosiale kompetanse og egen utvikling, anerkjennende kommunikasjon, gi tid og rom for lek, gi omsorg og nærhet, og gi trygge rammer for å skape forutsigbarhet. På Marihøna legger vi vekt på en allsidig barnehagehverdag hvor barna blant annet skal få utfolde seg i fagområdene og i lek både inne og ute i naturen. Barna skal få møte på utfordringer og kjenne på gleden av å lykkes. De skal også medvirke i det daglige arbeidet på avdelingen. 

Samlingstund har vi stort sett hver dag. Vi øver på det å tørre å være i sentrum, å fortelle noe for de andre, vise frem leken sin på lekesamlingene, synge en sang, fortelle en vits eller en historie for de andre barna. Barna lærer å vente på tur og vise respekt for hva andre har å si. 

Sosial kompetanse og vennskap er et gjennomgående tema i Grutle barnehage! Alle mennesker har glede av å ha en venn uavhengig av alder. Vi bruker mye tid på å hjelpe barna å skape gode relasjoner seg i mellom. Med ulike alderstrinn skaper vi samspill mellom liten og stor, vi opplever at store barn hjelper små, og at de er gode ressurser for dem som er litt mindre. Barna skaper også vennskap på tvers av avdelingene og dørene mellom avdelingene og fellesrommet står alltid åpne. 

Høy trivselsfaktor og mye humor er viktig for oss og det viktigste av alt er å "se" det enkelte barn og deres foreldre. Vi legger stor vekt på å ta godt i mot dere!    

Ansatte

Keko
Assistent
Runar
Pedagogisk leder
Hilde
Pedagogisk leder
Bente
Miljøresurss
Gullaug Johanne
Førskolelærer