Hestehoven

Hestehoven er en av de to 3-6 årsavdelingene våre. Dette året har vi 19 barn på avdelingen, en god blanding av gutter og jenter.

Lek er viktig for oss på Hestehoven, vi setter derfor av mye tid til den frie leken og vi legger opp til at alle voksenstyrte aktiviteter skal være lekpregede. Det er viktig at de voksne gir tid til lek slik at barna får fordype seg i leken. Vi tilrettelegger ved hjelp av materiell og innredning av rom, noe som bidrar til å skape god lek og å holde på leken. I lekesituasjoner kan den voksne aktivt observere, veilede, støtte og motivere der det er behov for det. Det kan være nyttig å gi barna felles erfaringer som kan danne grunnlag for god lek.

Sosial kompetanse og vennskap er et gjennomgående tema i Grutle barnehage! Alle mennesker har glede av å ha en venn uavhengig av alder. Vi bruker mye tid på å hjelpe barna å skape gode relasjoner seg i mellom. Med ulike alderstrinn skaper vi samspill mellom liten og stor, vi opplever at store barn hjelper små, og at de er gode ressurser for dem som er litt mindre. Barna skaper også vennskap på tvers av avdelingene og dørene mellom avdelingene og fellesrommet står alltid åpne. 

Høy trivselsfaktor og mye humor er viktig for oss og det viktigste av alt er å "se" det enkelte barn og deres foreldre. Vi legger stor vekt på å ta godt i mot dere!    

Ansatte

Marianne
Pedagogisk leder
Gro
Fagarbeider
Linda
Assistent
Julie
Førskolelærer
Gerd Rigmor
Fagarbeider