• GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.

 • GRUTLE BARNEHAGE

  Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Barnehagen har tre avdelinger: Krinkelkroken er småbarnsavdeling for 0-3 år med 14 plasser, Hestehoven og Marihøna er 3-6 års avdelinger med 20 plasser på hver, totalt 54 plasser. Vi tilbyr både hele og halve plasser. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Det er også både assistenter og fagarbeidere på hver avdeling. Vi har en førskolelærer i tillegg på småbarnsavdelingen.